O projekcie

 

 

Idea

Coraz powszechniej wykorzystywane są systemy tzw. „inteligentnego domu” – instalujemy coraz nowocześniejszy sprzęt AGD i RTV z możliwością sterowania przy pomocy pilota, panelu sterującego, próbujemy instalować sterowane żarówki. Coraz więcej osób zauważa potrzebę mobilnego zarządzania urządzeniami. Takie sterowanie pozwala na oszczędności w rachunkach za prąd i ogrzewanie, zwiększa bezpieczeństwo zwłaszcza osób starszych i dzieci, zwiększa poziom wykorzystywanych zabezpieczeń, ułatwienia korzystanie z różnych urządzeń wyposażenia gospodarstwa domowego. Systemy dostępne na rynku są niestety dosyć drogie i trudno z tego względu korzystrać z nich w edukacji. Istnieją jednak technologie (rozwiązania oparte o Raspberry Pi, Arduino, Domoticz), które ze względu na ceny są zdecydowanie bardziej dostępne i mogą być tym samym z powodzeniem wykorzystywane na potrzeby zapoznania uczniów z zagadnieniami informatyki, automatyki, programowania w sposób praktyczny.

 

 

Cele

Celem projektu jest efektywne kształcenie kompetencji praktycznych niezbędnych na rynku pracy przez stworzenie programu kształcenia dot. projektowania i wykonywania systemów automatyki. Rozwiązanie polega na stworzeniu programu ,,Systemowy dom marzeń’’ uzupełniającego edukacje w szkołach zawodowych i technikach o kierunku budowlanym składającego się z dwóch powiązanych ze sobą elementów makiety, strony internetowej ze scenariuszami zajęć (każdy z filmem i materiałami pomocniczymi). Udział w zajęciach w ramach realizacji programu przygotuje uczniów na wejście na rynek pracy i w świat nowoczesnych technologii a w przyszłości zaproponowanie nowych usług klientom dotyczących automatyzacji domu.

 

 

Korzyści dla uczniów

 • umiejętności z zakresu zastosowania nowych rozwiązań ,,inteligentnego domu’’przekładać się będą na osiągnięcie przewagi na rynku pracy nad innymi osobami (absolwentami techników), którzy nie dysponują takimi praktycznymi umiejętnościami;
 • pokaże uczniom ciekawe możliwość kontynuowania nauki na studiach technicznych związanych z automatyką;
 • pozwoli praktycznie zastosować wiedzę nie tylko do sterowania domem, ale do sterowania wszelkimi urządzeniami, posługiwania się nowoczesnymi technologiami;
 • informatykom pozwala na praktyczne wykorzystanie umiejętności programistycznych;
 • uczniowie poznają podstawy programowania
 • zdobycie wiadomości i umiejętności wykraczających poza program nauczania – na rynku pracy.

 

 

Korzyści dla nauczycieli

 • możliwość realizacji dodatkowych atrakcyjnych zajęć przez nauczycieli;
 • rozwijanie nowych umiejętności;
 • proponowanie uczniom nowych interesujących zagadnień;
 • promocja szkoły.

 

 

Podsumowanie

Prosta w przekazie forma i metoda kształcenia przyczyni się do zapewnienia następujących celów:

 • Zmniejszenie luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 • Lepsze przygotowanie grupy docelowej do funkcjonowania na rynku pracy,
 • Lepsze zrozumienie problemów „inteligentnego domu”,
 • Efektywne wsparcie nauki kompetencji kluczowych na rynku pracy (poprzez zaoferowanie nauczycielom różnych przedmiotów zawodowych gotowych materiałów do nauki z zakresu inteligentnego domu.

Tego typu wsparcie edukacyjne stworzone w odpowiedzi na realne problemy i oczekiwania społeczne winno pozwolić grupie docelowej na zmniejszenie barier wejścia na rynek pracy.